- Специализирани преводи

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Крайни клиенти


  • За превод се прилагат минималните цени, препоръчвани от Съюза на преводачите в България. Преводът на файлове в PDF формат е с 1 лв./стр.* по-скъп.

  • Редакция и изчитане на преведен документ: 8 лв/час.
  • За създаване на преводаческа памет: 0,10 лв. за една преводаческа единица (една преводаческа единица може да бъде едно изречение, клетка от таблица, една цифра или текст към графично изображение; обикновено разделителите на преводаческите единици са пунктуационните знаци за край на изречение („.“, „,“, „!“, „?“, знакът за край на всеки параграф или началото на нов ред). Изискване: преводът трябва да бъде точен, като последователността на изреченията/преводаческите единици  в превода трябва да съответства в оригиналния текст. В противен случай цената за тази услуга е 8 лв./час.
  • Обработка/редакция на файлове в PDF формат: 8 лв./час. Преобразуване на файлове от PDF формат във формат .docx, .xlsx, .txt и .html: 1 лв. за една видима страница.


Преводачески агенции


  • Превод, редакция и изчитане на преведен текст: по договореност и в зависимост от месечния обем, формата и трудността на текстовете. За да оптимизирате своите разходи, съвпаденията от преводаческата памет за Вашата агенция се приспадат от обема, който е за фактуриране, т.е. плащате част от разхода за една страница при съвпадения от 70% до 100% от паметта за Вашата агенция. Това е особено удобно за текстове с голяма повторяемост, например ръководства за употреба на различни модели уреди от една и съща продуктова линия. Вие решавате дали да дадете част от тази отстъпка на крайните си клиенти.

  • Редакция на машинен превод: договорената цена за превод на стандартна страница* + 1 лв./стр.

  • Създаване на преводаческа памет: 0,10 лв. за една преводаческа единица (една преводаческа единица може да бъде едно изречение, клетка от таблица, една цифра или текст към графично изображение; обикновено разделителите на преводаческите единици са пунктуационните знаци за край на изречение („.“, „,“, „!“, „?“), знакът за край на всеки параграф или началото на нов ред.

  • Обработка/редакция на файлове в PDF формат: 8 лв./час.* 1 стандартна страница представлява 1800 знака с включен интервал между думите. Предоставям анализ на документа за изчисляване на обема.


 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню