Преводи - Специализирани преводи

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Преводи

 

Обща информация

  Занимавам се професионално с преводи от/на английски език. Основно извършвам писмени преводи, но бих се отзовал и на Вашите нужди от консекутивен превод при бизнес срещи или изповядване на сделки пред нотариус. Член съм на Certified PRO Network. Това представлява мрежа, организирана от най-големия в глобален мащаб портал за преводачи – ProZ.com (повече от 300 000 регистрирани потребители), като приемът става на база на дипломи за завършено образование и предаванe на тестови преводи в обявените от преводача области на специализация, които преводи се оценяват от филолози преводачи.
   
   Регистриран съм като упражняващ свободна професия, работя на свободна практика и издавам фактури. Имам регистрация по ЗДДС, но тя е валидна само за сделки за Европейския съюз, т.е. не начислявам ДДС за български клиенти и не ползвам данъчен кредит.


Образование, опит и специализация


  След дипломиране по специалностите „Международни икономически отношения“ (с английски език) и „Английска филология превод и бизнес комуникация“ се специализирам в превода на текстове в следните области: икономика, вкл. реклама, счетоводство, финанси, външна търговия, маркетинг, връзки с обществеността и право. Извършвам и преводи в сферата на техниката, тъй като имам интереси, а и се консултирам с електронни и машинни инженери (срещу съответното възнаграждение за тях). Началото на кариерата ми е свързано и със седемгодишен опит във външната търговия, който включва договаряне на търговски условия, подготовка на външнотърговски договори, вкл. и на английски език, договаряне на английски език и събиране на просрочени суми от клиенти. Към  края на месец октомври 2016 г. съм превел над 9 400 страници, от които и четири книги по маркетинг и управление (ако това Ви интересува, моля, свържете се за допълнителна информация тук).

 В сегашните динамични времена пазарът на труда изисква хората да се обучават в различни сфери, за да бъдат търсени. За да подобря езиковите си умения, завърших и магистърска програма по специалността „Английска филология
превод и бизнес комуникация“ – с отлични оценки от курса на обучени и държавния изпит. В допълнение към терминологията, която научих в областта на външната търговия, рекламата, бизнес кореспонденцията, застраховането, маркетинга, микро- и макроикономиката, правото, логистиката и връзките с обществеността, от първата ми магистърска степен, на английски език и на български език, значително подобрих качеството на преводите си от английски език на български език и в обратната посока.

Особен инструментариум в преводаческата дейност


  Подобно на монтьора, на когото са необходими инструменти, за да свърши работата си, или на зъболекаря, за когото е невъзможно да излекува зъбите Ви без оборудване, и на преводача са нужни подходящи средства за извършване на неговата дейност. В сферата на информационните технологии, в която живеем, един преводач трябва да се „обзаведе“ – освен с компютър, и с един или повече от т. нар. „САТ“ инструменти [Computer-aided Translation Tools „Инструменти за превод, подпомаган от компютър“], особено ако се специализира в превода на технически текстове или на тясно специализирани такива, които изискват уеднаквяване на терминологията, за да се получи висококачествена работа. Макар и с не висока ефективност при превода на художествена литература, такъв софтуер е необходимост в наши дни.

  На пазара може да откриете различни „САТ“ програми: едните са безплатни, другите
не. Тъй като е всеизвестно, че безплатен обяд няма, избрах да не използвам безплатните програми (вкл. и операционни системи и офис пакети) поради договори, изискващи спазване на поверителността на информацията, които съм подписал, както и заради собствения си избор. След като изпробвах демо версиите на най-известните програми (SDL Trados 2011, memoQ, Deja vu X2, XTM, Translation Workspace и Heartsome), открих, че най-добрата за езиковата двойка „английски езикбългарски език“ е Fluency тя притежава много добра функция за проверка на правописа на български език и има вградено търсене в интернет, което улеснява и ускорява откриването на термини. Освен това, тази програма има страхотен синонимен речник на български, който дори офис пакетът на Майкрософт не притежава.
  На стария лаптоп все още си стои и копие на безплатната Across 5.7, която отдавна не ползвам. Имам и профили в WordFast Anywhere
, Memsource Cloud и SmartCAT, които са безплатни, а първата предлага и споделяне на паметта и речника между няколко души.
   Операционната система (Windows 8.1, 64-битова) и офис пакетът (Microsoft Home Office & Business 2010), които ползвам, са лицензирани и защитени от вируси.

  Опитът ми показва, че
получавам все повече текстове в сложно форматирани файлове в PDF формат, които може да се създадени от скъпи програми, като InDesign например. Открих програма, която запазва форматирането на тези файлове, без да се използва традиционният метод на OCR (Optical Character Recognition, най-известните програми, които използват този метод,  са FineReader и PDFTransformer+), при който част от форматирането се губи. Предимството е, че ако сте агенция, но не притежавате скъпи програми, които не Ви трябват ежедневно, може да виждате какво предавате на клиента.


Поверителност

  Информацията, получена при превода на текстове, остава поверителна и не се предава на трети лица по никакъв повод, освен ако това не е изискуемо по закон и съответните компетентни органи не са потърсили такава информация.

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню