Преводи - Специализирани преводи

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Преводи

 

Обща информация

  Занимавам се професионално с писмени преводи от/на английски език. Член съм на Certified PRO Network. Това представлява мрежа, организирана от най-големия в глобален мащаб портал за преводачи – ProZ.com (повече от 400 000 регистрирани потребители), като приемът става на база на дипломи за завършено образование и предаванe на тестови преводи в обявените от преводача области на специализация, които преводи се оценяват от филолози преводачи. Съществуват специални правила относно поведението в интернет и относно поверителността на информацията, които съм длъжен да спазвам.
   
   Регистриран съм като упражняващ свободна професия, работя на свободна практика и издавам фактури. Имам регистрация по ЗДДС, но тя е валидна само за сделки за Европейския съюз, т.е. не начислявам ДДС за български клиенти и не ползвам данъчен кредит.

   Ползвам електронен подпис, с който мога да подписвам преводите.


Образование, опит и специализация


 След дипломирането ми по специалностите Международни икономически отношения
(с английски език) и Английска филология превод и бизнес комуникация се специализирам в превода на текстове в следните области: икономика, вкл. банково дело,  връзки с обществеността, външна търговия, застраховане, логистика, маркетинг, реклама, счетоводство, финанси, и право. Извършвам и преводи в сферата на техниката, тъй като имам интереси, а и се консултирам с електронни и машинни инженери (по желание на клиента и срещу съответното възнаграждение за тях).
 Началото на кариерата ми е свързано и със седемгодишен опит във външната търговия, който включва договаряне на търговски условия, подготовка на външнотърговски договори, вкл. и на английски език, договаряне на английски език и събиране на просрочени суми от клиенти.

 

Преводачески инструментариум


Използвам следните САТ инструменти [Computer-aided Translation Tools „Инструменти за превод, подпомаган от компютър“]:

  • CafeTran Espresso

  • memoQ 9.1 – с лиценз, предоставен от клиента
  • XTM – с лиценз, предоставен от клиента
  • Ползвал съм или съм изпробвал също и SDL Trados Studio 2011, Fluency Now, Translation Workspace, Déjà Vu X2

  • Регистриран съм в следните онлайн САТ инструменти: WordFast Anywhere, Memsource Cloud, Matecat и SmartCAT.Софтуер за обработка на
PDF файлове:

  • FlexiPDF 2019 – редактира PDF файловете като текстови редактор – стига да не са сканирани текстове – и извлича текста за превод, като след това качва преведения текст в нов файл, който изглежда абсолютно по-същия начин като оригиналния файл.

  • PDF Transformer Pro 2.0 – преобразува сканирани файлове в текстови

  
 Друг софтуер: лицензирана операционна система Windows 8.1, която е 64-битова и с вграден антивирусен софтуер, и офис пакети Microsoft Home Office & Business 2010 и SoftMaker FreeOffice 2018.


Поверителност


Като един от 4290-те членове на Certified PRO Network задължен съм стриктно да опазвам поверителността на информацията.

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню